boerderie

bridgeclub de Boerderie

kalender

Speeldata

Het seizoen op een rijtje


Hieronder vindt u een overzicht van de speeldata. Bij elke zitting is de wedstrijdleider vermeld.
Speelavonden: woensdag en donderdag 19:30 uur.
Iedereen wordt geacht om 19:20 aanwezig zijn.

aan-/afmelden

Aan- & afmelden

We spelen wel, niet of anders

Regels aan- en afmelden

Bij voorkeur via website of email, anders telefonisch op 06 30603969

Vaste paren dienen zich af te melden bij afwezigheid of andere samenstelling.
Gelegenheidsparen en gasten dienen zich expliciet aan te melden.
Aan- en afmelden uiterlijk daags vóór de speeldatum om 24:00 uur.
Om mee te spelen aan een online clubzitting: zie achter de kaart “online clubzitting”.

Woensdag

Aanmelden woensdag

Afmelden woensdag

Donderdag

Aanmelden donderdag

Afmelden donderdag

corona-bridge

Online clubzitting

StepBridge: de clubavond online

Nu de normale clubavonden voor lange tijd niet mogelijk zijn, heeft de NBB het in samenwerking met StepBridge mogelijk gemaakt in clubverband online te spelen.
Vanaf 29 april doet ook onze vereniging daaraan mee. We beleggen wekelijks twee keer een online clubzitting op StepBridge: op woensdag en op donderdag en werken daarin samen met BC Schuttersveld, die haar clubavond op donderdag heeft. Leden van BC De Boerderie en van BC Schuttersveld kunnen dus zowel op woensdag als op donderdag meespelen.

Online bridgen

Bij online bridgen zijn alle vier de spelers vanuit hun eigen laptop of tablet via internet verbonden met een virtuele bridgetafel die ze op hun scherm zien.

Bieden en spelen gebeurt door speelkaarten of biedkaartjes op het scherm aan te klikken. Net als op een gewone bridgetafel wordt zichtbaar gemaakt wat de andere spelers bieden en bijspelen en welke kaarten de dummy op tafel heeft liggen. Je moet dus nog wél alle vier op dezelfde tijd spelen, maar niet meer alle vier op één zelfde locatie.
Naast de speelvoorziening is er in online bridgeprogramma‘s ook een mogelijkheid om met elkaar korte berichten uit te wisselen (zoals bijv. “goed gespeeld partner!”) zodat enig contact toch nog wel mogelijk is.
Er zijn wereldwijd vele sites waarop online gebridged kan worden; in Nederland is StepBridge verreweg de meest populaire site.

Hoe werkt de clubavond online?

Alle paren die mee gaan spelen melden zich aan het begin van de speelavond vanuit hun laptop of tablet op de speelsite.

De paren worden door het speelprogramma in één lijn willekeurig naar sterkte over de virtuele speeltafels verdeeld en ieder krijgt zijn eigen tafel te zien (en dus ook wie daar zijn tegenstanders zijn). Dan worden aan alle tafels drie spellen gespeeld (aan alle tafels dezelfde spellen). Na de ronde wordt er gewisseld en krijgen de tafels een nieuwe set spellen. Voor elke ronde worden de paren zó over de tafels verdeeld dat de twee paren die tot dan toe de hoogste totaalscore hadden aan tafel 1 tegen elkaar spelen, de volgende twee paren aan tafel 2 enzovoort. Je speelt dus na de eerste ronde gaandeweg tegen paren van vergelijkbare sterkte. Uiteraard wordt ervoor gezorgd dat je niet twee keer dezelfde tegenstanders tegenkomt. In totaal worden er 8 ronden van 3 spellen gespeeld met halverwege een korte pauze.
Aan het eind van de avond komt er een uitslag in %. Net als tijdens onze zomerdrives wordt er geen competitiestand bijgehouden; U hoeft dus ook niet alle avonden met dezelfde partner te spelen.

Tijdens de hele zitting is er een WL van De Boerderie of van Schuttersveld online die de gang van zaken in de virtuele speelzaal regelt. Hij geeft start en einde van de ronden aan, verzorgt arbitrages en helpt zoveel mogelijk bij eventuele technische problemen.
De communicatie met de WL verloopt via de chatbox van het programma.

Wat heeft u nodig om mee te kunnen spelen?

- Uiteraard moet u een laptop of een tablet hebben met een internetverbinding.
- U moet een (proef)lidmaatschap van StepBridge hebben (zie verderop).

Als u zich voor de eerste keer bij StepBridge inschrijft, krijgt u een spelersnaam en een wachtwoord toegewezen. Bovendien krijgt u dan aanwijzingen hoe u het programma op uw eigen apparaat kunt installeren.
- U moet zich bij de wedstrijdleiding van De Boerderie eenmalig hebben aangemeld als online clubspeler.
- U moet weten hoe de StepBridge site bediend moet worden.
Voordat u daadwerkelijk op een online clubavond mee gaat spelen is het zeer aan te bevelen om op StepBridge wat spelletjes te oefenen, zodat u weet hoe het werkt. Op de website https://www.stepbridge.nl/snelstartgids/ staat uitgelegd hoe u snel aan de gang kunt gaan.

Wat zijn de kosten?

Aan het meespelen op onze online clubavonden zijn geen extra kosten verbonden als u als volgt te werk gaat:

 1. Start een proefabonnement bij StepBridge;
 2. Als de proefperiode is verstreken kunt u nog steeds kostenloos aan de online clubavond blijven meedoen door bij het inloggen te klikken op “Inloggen als NBB gast”.
U kunt natuurlijk na de proefperiode ook gewoon lid worden van StepBridge: dan zijn naast de online clubavonden ook alle andere StepBridge-activiteiten voor u toegankelijk. In dat geval bedragen de kosten € 46,50 per jaar.

Ik wil online gaan bridgen: hoe nu verder?

Hieronder vindt u een stappenplan voor het geval u mee wilt gaan doen aan de online clubavonden.

Eenmalige stappen

 1. Regel een proeflidmaatschap bij StepBridge op https://portal.stepbridge.nl/trial
 2. Installeer het stepbridgeprogramma op uw laptop/tablet
 3. Meld u aan als onlinespeler bij de wedstrijdleiding van De Boerderie. Dat kan met een mailtje naar wl@boerderie-bridge.nl

Stappen per speelavond

 1. Meld u als paar aan via het aanmeldformulier op onze website https://www.boerderie-bridge.nl achter de kaart “Aan- & afmelden”.
  Aanmelden moet gebeuren vóór 18:00 uur op de dag van de zitting. U wordt dan opgenomen in de deelnemerslijst.
  Als u zich te laat aanmeldt, kunt u in het algemeen niet meer meespelen. Mocht u zich dan toch proberen te registreren voor het toernooi (zie bij punt 4.) dan zal de WL u de toegang ontzeggen, tenzij er sprake was van een acceptabele reden om zich niet op tijd aan te melden of wanneer door uw registratie een stilzittafel voorkomen kan worden.

  U kunt zich aanmelden voor één zitting of voor een periode.
  Als u zich aanmeldt voor een periode wordt u geboekt als “vast paar”. U hoeft zich dan verder gedurende die periode niet meer elke avond aan te melden. Wél moet u zich afmelden als u een keer niet komt.
  Als u zich aanmeldt voor één zitting wordt u in de deelnemerslijst voor die ene zitting opgenomen als gelegenheidspaar.

  De deelnemerslijst voor de komende zitting kunt u inzien via de link onderaan. De lijst wordt geregeld geüpdatet.
 2. Spreek met uw partner af dat die zich tijdig volgens onderstaande procedure op de speelsite meldt. Zorg ervoor dat u elkaars StepBridge spelersnaam kent.
 3. Spreek met uw partner af welke systeemkaart u gaat gebruiken. (zie Snelstartgids StepBridge)
 4. Schrijf u vóór 19:25 uur als volgt voor het toernooi in:
  - Log in op StepBridge. U komt dan in de centrale lobby van Stepbridge. U ziet nu het tafeloverzicht (als dat niet zo is: kies in het menu linksboven Overzicht > Tafels)
  - Klik in de linkerlijst op Tn BC De Boerderie > Ga naar activiteit > Ga naar Tafel. U bent nu in de lobby van de clubavond.
  - Klik op Informatie en Registratie
  - Vul de StepBridge spelersnaam van uw partner in en klik op Inschrijven.
  - Het Toernooi Info scherm geeft vervolgens aan of de inschrijving gelukt is, (en of uw partner de inschrijving ook al heeft afgerond). De inschrijving als paar is pas compleet als uw partner zich ook op bovenstaande manier heeft ingeschreven.
  - Tot 19:25 uur kunt u nu op StepBridge of elders andere dingen gaan doen, als u maar zorgt dat u om 19:25 uur weer terug bent in de lobby van de clubavond.
  - Als iedereen aanwezig is, laat de WL de zitting beginnen: op uw scherm krijgt u de eerste speeltafel te zien met de namen van uw partner, uw tegenstanders in de eerste ronde en het tafelnummer.
 5. Voor het verdere verloop van de zitting zie de handleidingen op de website van StepBridge.
 6. Na afloop van de zitting kunt u de uitslag vinden op op onze website achter de kaart “Ranking & Resultaten”. Deelnemers krijgen de uitslag ook per e-mail toegestuurd.

Meedoen als losse speler?

Het is niet mogelijk om zich als losse speler te registreren voor een toernooizitting.

Wél kunt u de tafels tijdens het toernooi als toeschouwer bezoeken mits u zich ooit bij de wedstrijdleiding hebt aangemeld als onlinespeler (zie hierboven bij “Wat heeft u nodig om mee te kunnen spelen?”)
Als u voor een bepaalde onlinezitting een partner zoekt kunt u dat opgeven bij de wedstrijdleiding: wl@boerderie-bridge.nl. U wordt dan op de deelnemerslijst geplaatst als beschikbare “losse speler”. Op die manier kunnen anderen die een partner zoeken u vinden. Zelf kunt u uiteraard ook contact opnemen met spelers uit die lijst. Een link naar de deelnemerslijst vindt u onderaan. Als u besluit samen te gaan spelen moet u de procedure volgen die hierboven beschreven is in “Ik wil online gaan bridgen: hoe nu verder?”

Stepbridgetaal

In de chatbox bij de StepBridgetafel worden — net als bij SMS en Whatsapp – nogal eens afkortingen gebruikt. Hieronder een aantal veel voorkomende lettercombinaties:

bzt — ben zo terug
dj of djw of thnx — dankjewel
dp of djp — dankjewel partner
gg — goed gedaan
ggp — goed gedaan partner
nmm — naar mijn mening
s6 — succes
s6p — succes partner
tz — tot ziens
vp — veel plezier
vpa — veel plezier allemaal
vpv — veel plezier verder
:) of -) — blij
:( of -( — verdrietig
;) of ;-) — niet serieus (knipoog)
:p of :-p — lekker puh! (uitgestoken tong)

Meer weten?

Voor algemene vragen over StepBridge kunt u terecht bij de klantenservice van StepBridge. Maar voor specifieke vragen die betrekking hebben op onze club en hoe je meedoet met onze clubavond, kunt u daar niet terecht.

Dan moet u (bij voorkeur per e-mail) bij de WL zijn die StepBridge in zijn portefeuille heeft: Arnold Spin: arnold@boerderie-bridge.nl, tel 06-12613454

competitie

Ranking & resultaten

De stand

De zittingsuitslagen

Op de clubsite van de NBB vindt u de uitslagen van alle afzonderlijke zittingen, behalve van de online zittingen. Ook voor de frequentiestaten, spelverdelingen en persoonlijke overzichten kunt u daar terecht. U komt er via bovenstaande link of via de link uitslagen en standen onderaan de pagina.

Links op de uitslagenpagina kunt u kiezen uit:

 1. Uitslagen ⇛ clubcompetities
 2. Hier vindt u alle gespeelde zittingen op een rij. Links boven in het overzicht kunt u kiezen of u alle zittingen wilt zien of alleen die van woensdag of donderdag.
  Per zitting kunt u hier vinden:
  Uitslag van de competitiezitting:
  Klik op de naam van de betreffende zitting. U komt dan bij de zittingsuitslag per speellijn. Deze uitslag is in procenten. U vindt er ook het aantal op deze zitting behaalde meesterpunten.
  Frequentiestaten en spelverdelingen:
  Klik op de knoppen bovenin de zittingsuitslag van de betreffende lijn om de spelverdelingen en de frequentiestaten tevoorschijn te halen.
  Persoonlijk overzicht:
  Klik in de zittingsuitslag op uw naam om uw persoonlijk overzicht te krijgen.
 3. Slemklassementen
  Hier vindt u de stand van de slemcompetities van woensdag en donderdag.
 4. NBB-Clubranking
  Hier vindt u de rankingoverzichten. Linksboven in het venster kunt u switchen tussen de gegevens van de woensdagcompetitie, de donderdagcompetitie en de zomerinstuif. De tabel over de competitieperiode biedt van links naar rechts vier tabs waaronder achtereenvolgens gepresenteerd worden: de behaalde rankingpunten per zitting, de individuele rankings van alle spelers, de paarrankings van de vaste paren en de competitiestand. De tabel over de zomerinstuif biedt alleen de individuele ranking van alle spelers. In beide tabellen vindt u onder de tab Uitleg (rechtsboven) een uitgebreide toelichting.

Uitslagen op smartphone of tablet

De pagina met zittingsuitslagen van de clubsite kunt u ook via tablet of smartphone bekijken.

Tenminste als u daarop de uitslagen-app van de NBB heeft geïnstalleerd. De rankinggegevens en de slemcompetitie zijn alleen op de clubsite te bekijken. Ook uitslagen van zittingen waar u zelf niet heeft meegespeeld kunt u via de uitslagen-app niet bekijken.
Een uitgebreide handleiding is te vinden op https://www.bridge.nl/kennisbank/uitslagen-app/.

Ranking

Op basis van de zittingsuitslag krijgen alle spelers een aantal rankingpunten.

Dat aantal ligt tussen ongeveer 100 voor de hoogste score en 40 voor de laagste. Bij de toekenning wordt er rekening mee gehouden in welke lijn u gespeeld heeft (een score van 55% in de A lijn levert meer op dan een score van 55% in de C-lijn) en of u vér boven het eerstvolgende paar hebt gescoord of maar nèt 0,1% beter was. De twee spelers van een paar krijgen allebei hetzelfde aantal rankingpunten.

De berekening van de rankingpunten op basis van de zittingsuitslag is tamelijk complex. Voor gedetailleerde informatie daarover kunt u terecht op NBB Rankinginformatie.

De totale ranking is voor iedere speler het gemiddelde van het aantal rankingpunten dat hij heeft gehaald in de laatste 6 zittingen die hij heeft gespeeld. Of dat steeds met dezelfde partner was of niet, maakt niet uit.

Voor de ranking tellen alleen de competitiezittingen mee. Globaal genomen zijn dat de zittingen van september t/m april met uitzondering van bijzondere zittingen als kerstdrive e.d. Zie voor een gedetailleerd overzicht de kaart Speeldata op de hoofdpagina.

De rankinglijst wordt na elke zitting opnieuw aangemaakt en geeft dus een actueel overzicht van de sterkte van alle spelers.

De ranking wordt gebruikt om voor elke competitiezitting de indeling in speellijnen (A, B en C) te maken. Dat gebeurt op basis van de “paarranking”: dat is de som van de ranking van beide spelers.

De rankingsystemen van de woensdag en donderdag zijn volledig gescheiden. Wie op beide avonden speelt heeft dus voor de ene avond een andere ranking dan voor de andere.

Voor de zomerinstuif (mei t/m augustus) wordt een aparte rankinglijst bijgehouden van alle spelers die minstens één keer hebben meegespeeld. Indeling in speellijnen vindt plaats op basis van deze lijst, maar op verzoek kan daarvan worden afgeweken.

Competities

Voor de clubcompetitie wordt over de dertig zittingen een ranglijst bijgehouden van het gemiddelde van het aantal behaalde rankingpunten per zitting. Alleen zittingen waar het paar in zijn vaste samenstelling heeft gespeeld worden meegeteld.

Zittingen waar een paar afwezig is of met een invaller speelt tellen dus niet mee voor de competitiestand.

In de eindlijst voor het clubkampioenschap worden alleen de paren opgenomen die minstens 20 zittingen in hun vaste samenstelling hebben meegespeeld.

Voor de slemcompetitie krijgt u voor een geboden en gemaakt klein slem 2 punten en voor een groot slem 5 punten. Down gaan kost 1 respectievelijk 2 punten.

De club- en slemcompetities van de woensdag en donderdag zijn volledig gescheiden. Wie op beide avonden speelt heeft doet dus aan twee competities mee.

clubavond

Handleiding clubavond

Hoe werkt het allemaal

Arbitrage

Ook bij bridge zijn overtredingen van de spelregels bijna onvermijdelijk: dan komt de arbiter aan tafel om het op te lossen.

Bij voetballen is er een scheidrechter om overtredingen te bestraffen: dat is dus echt een strafrechter. Bij tennis heeft de umpire als belangrijkste taak om vast te stellen of een bal "in" of "uit" is en de telling bij te houden: in of out kunnen niet alle spelers even goed zien en om onenigheid te voorkomen is een scheidsrechter dan wel handig.
Bij bridge heeft de scheidsrechter een heel andere taak. Hij is er voornamelijk om te beslissen hoe het spel verder moet als er een onregelmatigheid heeft plaatsgevonden: bieden voor de beurt, niet bekennen etc.
In al die gevallen wordt er vanuit gegaan dat de fout per ongeluk gemaakt is. Er is dus geen sprake van "straffen" zoals met gele kaarten bij voetbal en de arbiter roepen bij bridge heeft dan ook niks te maken met de tegenstander beschuldigen en heeft dus ook niets met aardig of onaardig zijn te maken.
Een voorbeeld waarom een arbiter handig is? Stel, uw linker tegenstander opent met 1. Uw partner zat wat te suffen, heeft het bod niet gezien en biedt 1. Wat nu?
Hij kan zeggen "Oh, sorry, dan dus 2! Of: "Oh, lag er al 1? Dan bied ik wel 1. Allemaal heel aardig bedoeld, maar in het eerste geval weet u nu wél mooi dat uw partner geen volgbodje had van 1, maar een échte opening en in het tweede geval heeft hij in één beurt twee biedbare kleuren kunnen melden. Niemand had kwaad in de zin, maar alle andere spelers die uw hand die avond spelen hebben die extra informatie níet gehad en dat is dus niet eerlijk. Om de gevolgen van dit soort gebeurtenissen zo veel mogelijk te beperken zijn er een hele reeks, soms tamelijk ingewikkelde, spelregels gemaakt. Om daar de weg in te weten en die netjes te kunnen toepassen is enige training nodig. De arbiter heeft daar ervaring mee: roep hem er dus bij om u te laten vertellen hoe het nu verder moet. Daarmee doet u niks onhoffelijks naar de tegenstander.

De arbiter niet roepen, kan veel vervelender zijn. Kijk maar. De tegenstander heeft verzaakt, zo blijkt in de volgende slag. U bent de beroerdste niet en zegt: "OK, we nemen deze slag allemaal terug, spelen de vorige slag opnieuw, maar dan zonder verzaking en gaan dan gewoon verder". Iedereen tevreden. In het volgende spel biedt een tegenstander vóór de beurt. Weer net doen of er niets aan de hand was? Maar langzamerhand wordt u wel een beetje pissig. Het volgende spel bent ú degene die iets ongeoorloofds doet. De tegenstanders roepen de arbiter om te vragen hoe het nu verder moet. U laaiend! U deed toch nét ook niet zo flauw toen zíj een fout maakten!
Dat soort onverkwikkelijkheden is echt gemakkelijk te voorkomen dus:

BIJ FALEN DE ARBITER HALEN!

Voor de goede orde: voor iemand die opzettelijk tegen de regels zondigt, zijn de spelregels en de arbiter niet bedoeld. Zo iemand wordt gewoon geroyeerd.

Bridgemates

De volgende standaardprocedure wordt aanbevolen:

 1. Per spel voert Noord de score in; het is het handigst dat hij het contract al invoert voordat het afspelen gaat beginnen. Even hardop het contract nog een keer noemen voorkomt eventuele misverstanden over de hoogte en het al dan niet gedoubleerd zijn.
 2. Nadat het contract gespeeld is wordt het eindresultaat door Noord verder ingevoerd en ter controle aan Oost aangeboden.
 3. Deze controleert de score en kan dan tevens zien wat andere paren op dat spel gespeeld hebben.

En wat gaat er dan toch nog soms fout?

Niet-gespeelde spellen

Als een spel niet gespeeld wordt — bijvoorbeeld omdat u in tijdnood bent gekomen of omdat een board onklaar geraakt is — moet het spel wél worden ingevoerd.
U voert dan één van de paren in als spelers (welk, maakt niet uit) en als contract wordt ingevoerd: “0” (nul).
Op het scherm verschijnt dan de tekst “NG” als afkorting voor Niet-Gespeeld.

Het Niet-Spelen van een spel heeft geen gevolgen voor de score: beide paren krijgen voor dit spel de gemiddelde score van al hun andere gespeelde spellen.

Rondpas

Bij een rondpas wordt één van de paren (welk, maakt niet uit) als spelers ingevoerd en als contract: “PAS” ; hiervoor is er een aparte knop op de Bridgemate beschikbaar.
In tegenstelling tot een Niet-Gespeeld spel is er bij een rondpas gewoon sprake van een echte score, in dit geval "0" en die score kan beter of slechter zijn dan de score van andere paren die dit spel niet hebben rondgepast.

Onduidelijke meldingen?

Vaak een teken dat er aan tafel iets niet klopt: òf verkeerde paren òf verkeerde spellen aan tafel? “CONTRAZIT” duidt erop, dat NZ en OW verwisseld zijn: òfwel ze zitten inderdaad verkeerd aan tafel, òfwel Noord heeft per ongeluk wél het juiste paarnummer maar niet de juiste windrichting ingetikt.
Als Noord een tikfoutje had gemaakt wordt dat gewoon op de normale manier gecorrigeerd (op de “NEE” toets drukken en vervolgens het juiste gegeven invoeren). Als de spelers inderdaad verkeerd zitten, kunt u gewoon doorgaan in die verkeerde zitting (na de melding “CONTRAZIT?” op “JA” drukken): de computer zorgt er wel voor dat de score toch correct berekend wordt. U moet dan wél invoeren waar de paren feitelijk zitten en niet waar ze eigenlijk hadden moeten zitten.

Bij onduidelijkheid kunt u gewoon de wedstrijdleider roepen. Liever een keer te vaak geroepen dan de rest van de avond verknoeid door verkeerde invoer in de Bridgemate.

Onduidelijkheden in de invoer

Als er twijfel bestaat over ingevoerde scores, of over die van andere paren op dat spel, dan kan dit (al dan niet na afloop) nog gecorrigeerd worden.
De wedstrijdleider heeft de mogelijkheid om de reeds ingevoerde scores te bekijken en zo nodig te wissen zodat de score ter plekke opnieuw — nu correct — ingevoerd kan worden.

Spelverdelingen invoeren

Op onze club is het de gewoonte om na elk spel in de eerste ronde de spelverdeling in te voeren. Na het invoeren van de score wordt daar door de Bridgemate om gevraagd. Als u met “ja” reageert, verschijnt een invoerscherm wat zich vanzelf wijst, als u “nee” invoert, gaat de ronde verder met het volgende spel.

Ook ná de eerste ronde kan gevraagd worden om de spelverdeling in te voeren; de spelers in de vorige ronde hebben dat dan om de een of andere reden niet kunnen doen. Ook hier kunt u met “ja” of “nee” reageren.

Correct afsluiten van ronde

Het is belangrijk dat een ronde op de Bridgemate goed afgesloten wordt. Wanneer alle spellen op correcte wijze ingevuld en gefiatteerd zijn zal dit geen problemen opleveren; na afloop van het laatste spel verschijnt dan de tekst “EINDE RONDE” op het schermpje.
Wordt het afsluiten bij het laatste spel vergeten, dan ziet de eerstvolgende Noord speler (al dan niet dankbaar) nog bijvoorbeeld iets van “Spel 24: 8 NZ 4 op het scherm staan. Op “JA” klikken is dan voldoende om naar de volgende ronde te kunnen gaan.
Vervelender wordt het als een spel niet ingevoerd wordt. Berucht voorbeeld: als een laatste spel niet gespeeld en niet ingevoerd is.
Zodra de volgende spelers aan die tafel hun het eerste spel in willen voeren, krijgen ze een melding dat dat spel al ingevoerd staat (weliswaar in de vorige ronde, maar dat weet de Bridgemate niet).
De wedstrijdleider moet er dan aan te pas komen om te achterhalen welke paren in de vorige ronde hier een steek hebben laten vallen.

En na het laatste spel

Nadat het laatste spel ingevoerd en gecontroleerd is zal de tekst “EINDE ZITTING” op het schermpje verschijnen.

Rondpas in de eerste ronde

Als er in de eerste ronde wordt rondgepast, is het tegen de spelregels om opnieuw te geven.

Bij een rondpas in de eerste ronde hebben veel mensen de neiging om opnieuw te geven. “We zijn hier per slot van rekening om te kaarten en niet om stil te zitten”. Toch is dit volgens de spelregels verboden en daar is een goede reden voor.

Stel, dat u een paar bent dat een mooi systeem heeft bedacht om met zwakke handen met een gekke verdeling een mooi contract te bieden (de drieopening met een 7-kaart is daarvan een voorbeeld dat iedereen kent). Als dan systematisch alle zitsels waar geen van de spelers 13 punten heeft, opnieuw worden gegeven in de eerste ronde, wordt u behoorlijk benadeeld. En dat is natuurlijk niet eerlijk. Het is eigenlijk net zo onzinnig als elk zitsel waar iemand meer dan 25 punten heeft in de eerste ronde opnieuw te geven! Dus, zeker in de A-lijn - waar sommige paren zulke systemen inderdaad hebben - is het gewoon niet netjes om een rondpas opnieuw te geven!

Houdt u daardoor in de eerste ronden 10 minuten over omdat u maar drie spelletjes speelde? Geen nood: in het administratiekantoor liggen genoeg stokken kaarten om even een extra spelletje te spelen!

De klok

Tijdens een ronde geeft de klok drie signalen; bij signaal C moet u beginnen met wisselen.

 1. Startsignaal: u start de ronde. Er zijn nog 30:00 minuten speeltijd
 2. Waarschuwingssignaal: u mag geen nieuw spel meer starten. Er zijn nog 5:00 speelminuten over.
 3. Eindsignaal: u wisselt nu van tafel. Er zijn 3:00 minuten voor het startsignaal van de volgende speelronde zal klinken.

Systeemkaart

Een systeemkaart voorkomt veel onduidelijkheid.

In ons wedstrijdreglement hebben we afgesproken dat we bij de wedstrijden met systeemkaarten werken. Vervolgens is het al jaren zo, dat bijna niemand zich aan die regel houdt. Sommigen vinden het zelfs zwaar overdreven en laten dat ook merken.

Soms is het misschien ook wel wat overdreven: als iedereen in uw lijn gewoon de biedregels volgt van het systeem dat u op de beginnerscursus geleerd hebt, komt het wel erg gewichtig over om elke keer systeemkaarten op tafel te leggen.
Maar, met name in de A-lijn, waar bijna alle paren verschillende biedafspraken hebben, is het soms knap hinderlijk als er geen systeemkaarten worden gebruikt. Gemopper is dan niet van de lucht en de helft van de arbitragegevallen daar heeft te maken met onduidelijkheden over biedafspraken, geen goede uitleg, antwoorden als “weet ik niet precies” etc.

Het is nu eenmaal één van de pijlers van wedstrijdbridge dat de tegenstander er recht op heeft om precies te weten wat de afspraken zijn over bieden en speelwijzen. Daar kunt u alleen maar aan voldoen door een systeemkaart over te leggen en, desgevraagd, daar nog uitleg over te geven. Ook een arbiter moet in voorkomende gevallen kunnen vaststellen wat de afspraken binnen een paar zijn.

Om dit soort ergernissen te voorkomen willen we in ieder geval de A-spelers vragen om een systeemkaart mee te brengen.

Als u nog geen systeemkaart hebt, zijn er twee manieren om er een te maken:

 1. Haal een lege systeemkaart bij de wedstrijdleiding en vul die handmatig in.
 2. Haal van onze website een systeemkaart (systeemkaart website.xlsm) die u zelf in Excel kunt invullen en vervolgens kunt printen. Dat ziet er natuurlijk wat netter uit. U hebt daarvoor geen aparte “Excelvaardigheden” nodig; de ‘gebruiksaanwijzing’ staat onder een apart tabblad beschreven.
 3. Als u met een gelegenheidspartner speelt is de “aanstreepsysteemkaart” (systeemkaarten gelegenheidsparen.pdf) handig: door hem samen in te vullen maakt u de biedafspraken helder en bij vragen van de tegenstander hebt u wat meer te bieden dan “dat weet ik niet, we spelen nooit samen”.


U kunt ook diverse systeemkaarten (pdf-files) downloaden van de website van de NBB.

En voor verdere vragen of ondersteuning: vraag gerust aan iemand van de wedstrijdleiding.

Frequentiestaten

Frequentiestaten (ook wel scorestaten genoemd) geven de gedetailleerde uitslag van een bridgesessie.

Als u “mee wilt spelen” in een wedstrijd die al achter de rug is, kunt u uw score vergelijken met die van de andere toernooideelnemers op basis van de frequentiestaten. De bridgekoffertjes die we in onze club uitlenen maken daar bijvoorbeeld gebruik van.

Zie de handleiding voor een uitgebreide toelichting.

analyse

Spelanalyse aanvragen

Verbeter uw spel

Wilt u een spelanalyse van een spel van de laatste speelavond? Vraag het aan!
U krijgt antwoord in de volgende nieuwsbrief of, zo u wilt, in een persoonlijke e-mail.

: Verplichte invoer

Aanvrager


Kies speelavond, lijn en spelnummer
boerderie

Over de Boerderie

Bridgeclub de Boerderie

Wij vinden BC De Boerderie een bijzondere bridgeclub.

We zijn klein genoeg om het mogelijk te maken dat iedereen iedereen goed kent, maar we zijn ook groot genoeg om ons goede voorzieningen te kunnen permitteren.

We gebruiken Bridgemates en het NBB-scoringsprogramma, zodat de uitslag enkele minuten na afloop van de wedstrijd beschikbaar is. Dan is er bij de gratis hapjes en (betaalde) drankjes in ieder geval genoeg stof tot napraten. Bovendien kunt u frequentiestaten en spelverdelingen ook op de website vinden. U kunt op de club gratis bridgekistjes meekrijgen zodat u thuis in een groot toernooi kunt meespelen en u kunt boeken lenen waarmee beginners en gevorderden hun spelniveau kunnen verbeteren. Ook dat kost niets.

Ons ledenaantal schommelde al jaren tussen de 80 en 100 en dat konden we op onze vaste speelavond (de woensdag) nèt herbergen. Sinds kort is dat aantal echter gestegen tot meer dan 120 en dat lukt niet meer op één avond. We hebben dus een wachtlijst moeten instellen. Maar met ingang van het seizoen 2019-20 gaan we ook op donderdagavond spelen. Dat geeft flink wat soelaas. Per avond is er plek voor ongeveer 19 tafels dus alleen als er meer dan 76 mensen per se op woensdagavond zouden willen blijven spelen, houden we wachtlijstproblemen. Op de woensdag wordt doorgaans gespeeld in drie lijnen: in de A-lijn spelen ook mensen die in de districtscompetities meedoen, in de C-lijn voelen ook spelers die nét met clubbridge beginnen zich thuis. De club heeft voldoende kader in huis om er voor te zorgen dat de clubavonden professioneel kunnen verlopen.

Ook bij ons komt wel eens een stilzittafel voor, maar als u een ronde moet stilzitten krijgt u van de club een drankje als troost aangeboden.

De sfeer kan het beste gekenschetst worden als gemoedelijk en aan de bridgetafels valt bij ons zelden een onvertogen woord: dat is wat onze club écht bijzonder maakt!

We houden er bij de Boerderie ook een uitgebreid parallelprogramma op na. Zo houden we enkele keren per jaar per fiets of auto een tocht door Twente langs prettige uitspanningen: stukje rijden, rondje bridgen, hapje eten enzovoort. We hielden een winteravondbridgedrive in een kasteel, maakten met een stel liefhebbers een meerdaagse toer door Duitsland: overdag ging ieder zijn gang en ’s avonds troffen we elkaar in een mooi hotelletje voor een diner en een bridgeavond. We organiseren in de zomer ’s woendagsavonds een voor iedereen toegankelijke bridge-instuif en er worden geregeld — onder auspiciën van de club of door leden in “eigen beheer” — “culibridge”-avonden gehouden. Dat gebeurt in een restaurant of bij een van de leden thuis: aan drie tot acht tafels een drive met tussen de rondes door een compleet culinair diner. In 2016 hadden we een bridgeweekend in Zuid-Limburg, in 2017 in Münsterland en in 2018 in Wageningen. En de afgelopen twee jaar hielden we een tuinendrive: een dagtocht langs tuinen van medeleden voor een hapje een drankje en natuurlijk een rondje bridge.

Onze interne communicatie is eenvoudig en doeltreffend: de leden worden via een e-mailnieuwsbrief van alles op de hoogte gehouden. Daarin staan ook wekelijks uitgebreide besprekingen van een aantal spellen van de afgelopen speelavond.

Lijkt het u wat? Kom gerust eens een paar keer proefdraaien!
En heeft u (nog) geen vaste partner? Ook dat hoeft geen probleem te zijn.

Speelavonden: woensdag en donderdag 19:30 uur.
Iedereen wordt geacht om 19:20 aanwezig zijn.

Bestuur

bestuur@boerderie-bridge.nl

Emmy Claessens (voorzitter)
emmy@boerderie-bridge.nl
053 - 432 7759

Nico van Diepen (secretaris)
nico@boerderie-bridge.nl
06 - 4727 0894

Mary Kroes (penningmeester)
mary@boerderie-bridge.nl
06 - 4525 7754

Henk van de Zandschulp (wedstrijdsecretaris)
henk@boerderie-bridge.nl
06 - 4565 2546

Commissies

Technische Commissie

tc@boerderie-bridge.nl

Henk van de Zandschulp (voorzitter)
henk@boerderie-bridge.nl

Godfried van Lieshout
godfried@boerderie-bridge.nl

Arnold Spin
arnold@boerderie-bridge.nl

Henri Bruel
henri@boerderie-bridge.nl

Hans ter Horst
hans@boerderie-bridge.nl


Arbiters (Protestcommissie)

arbiters@boerderie-bridge.nl

Henri Bruel
henri@boerderie-bridge.nl

Marianne Kerkhof
marianne@boerderie-bridge.nl

Godfried van Lieshout
godfried@boerderie-bridge.nl

Arnold Spin
arnold@boerderie-bridge.nl

Contact

Speellocatie

Wijkcentrum 't Volbert
Magnoliastraat 5
7531 EC ENSCHEDE

Speelavonden: woensdag en donderdag 19:30 uur.
Iedereen wordt geacht om 19:20 aanwezig zijn.

Wedstrijdleiding:
Bij voorkeur via email: wl@boerderie-bridge.nl
Telefoon (voor last-minute meldingen op speelavonden): 06-45652546

Correspondentieadres

Bouwhuishorst 23
7531 EZ ENSCHEDE
info@boerderie-bridge.nl

Bankgegevens

Bridgeclub De Boerderie
IBAN: NL68INGB0004613959
BIC: INGBNL2A

Contributie

September t/m augustus: 59 euro (inclusief lidmaatschap NBB)
Contributie voor leden die ook lid zijn van een andere NBB vereniging: 49 euro
Korting bij betaling vóór 1 oktober: 3 euro

Bridgeclub De Boerderie
IBAN: NL68INGB0004613959
BIC: INGBNL2A

reglementen

Regels & reglementen

Regels & reglementen

BC de Boerderie:

Statuten

Artikel 1 - Naam en zetel

 1. De vereniging draagt de naam: “Bridgeclub De Boerderie”. Zij wordt in deze statuten verder aangeduid als "de vereniging".
 2. Zij heeft haar zetel te Enschede.

Artikel 2 - Oprichtingsdatum, verenigingsjaar

De vereniging werd opgericht op 30 augustus 1995 en wordt thans aangegaan voor onbepaalde tijd. Het verenigingsjaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli daaropvolgend.

Artikel 3 - Doel

 1. De vereniging heeft ten doel de uitoefening van het bridgespel in de meest uitgebreide zin des woords te bevorderen, alles in overeenstemming met de regels welke de Nederlandse Bridge Bond en het district waartoe de vereniging behoort daarvoor vaststellen.
 2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
  1. lid te zijn van de Nederlandse Bridge Bond;
  2. lid te zijn van het district, waartoe de vereniging krachtens de indeling van de Nederlandse Bridge Bond behoort; en
  3. het organiseren van- en het deelnemen aan wedstrijden en competities en verder door alles te doen wat voor de beoefening van het bridgespel nuttig kan worden geacht.

Artikel 4 - Leden en begunstigers

 1. De vereniging kent drie soorten leden, te weten: gewone, ereleden en leden van verdienste, terwijl de vereniging daarnaast begunstigers kent.
 2. Leden van de vereniging zijn natuurlijke personen, die als lid van de vereniging zijn aangenomen overeenkomstig de daartoe bij het Huishoudelijk Reglement vast te stellen regelen.
 3. Ereleden en leden van verdienste zijn natuurlijke personen, die zich jegens de vereniging op bijzondere wijze hebben onderscheiden en als zodanig door de algemene vergadering zijn benoemd, op voordracht van het bestuur of van één of meer leden.
 4. Begunstigers zijn zij die zich bereid verklaard hebben de vereniging financieel te steunen met een door de algemene vergadering vast te stellen minimum-bijdrage.
 5. Begunstigers hebben geen andere rechten en verplichtigingen dan die welke hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend en opgelegd.

Artikel 5 - Toelating

 1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden en begunstigers.
 2. Bij niet-toelating tot lid of begunstiger kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.

Artikel 6 - Register

Het bestuur houdt een register, waarin de namen en de adressen van de leden, ereleden, leden van verdienste en begunstigers zijn opgenomen.

Artikel 7 - Einde van het lidmaatschap

 1. Het lidmaatschap eindigt:
  1. door opzegging door het lid;
  2. door opzegging door de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid zijn verplichtigingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
  3. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt;
  4. door overlijden van het lid;
  5. door royement door de vereniging of door de Nederlandse Bridge Bond.
 2. Opzegging door de vereniging en ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
 3. Opzegging van het d lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Het lidmaatschap kan echte onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaadschap te laten voortduren.
 4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
 5. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de verplichtigingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.
 6. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat een lid zijn verplichtigingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst, met dien verstande evenwel dat het geschorste lid het recht heeft zich in de algemene vergadering, waarin het in dit lid bedoelde beroep wordt behandeld, te erantwoorden.
 7. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

Artikel 8 - Einde van de rechten en verplichtigingen van begunstigers

 1. De rechten en verplichtigingen van een begunstiger kunnen wederzijds door opzegging overeenkomstig de bepalingen in het huishoudelijk reglement worden beëindigd behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor het geheel blijft verschuldigd.
 2. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur.

Artikel 9 - Geldmiddelen - Jaarlijkse bijdragen

 1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de jaarlijkse bijdragen van de leden en de begunstigers, inleggelden, boetes, schenkingen en uit eventuele andere baten.
 2. De begunstigers zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse minimum-bijdrage, die door de algemene vergadering zal worden vastgesteld.
 3. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.

Artikel 10 - Bestuur

 1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie personen, die door de algemene vergadering worden benoemd. De benoeming geschiedt uit de leden.
 2. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 3. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als vijf of meer leden. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld. Een voordracht door vijf of meer leden moet voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.
 3. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met ten minste tweederde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering, genomen in een vergadering waarin ten minste tweederde van het aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
 4. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in de keus.
 5. Indien er meer dan een bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten.
 6. Om voor benoeming in aanmerking te komen moet een lid meerderjarig zijn.

Artikel 11 - Bestuursfuncties en Besluitvorming van het bestuur

 1. De bestuursleden die de functie van voorzitter, vice-voorzitter, secretaris, penningmeester en wedstrijdsecretaris zullen bekleden worden als zodanig benoemd. Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden.
 2. Het bestuur kan uit zijn midden voor ieder der in het eerste lid genoemde functionarissen een vervanger aanwijzen.
 3. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ondertekend. In overeenstemming met hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud van een besluit beslissend.
 4. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.

Artikel 12 - Einde bestuurslidmaatschap - periodiek aftreden - schorsing

 1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen en geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
 2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
 3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door overlijden van en bedanken door het bestuurslid of het eindigen van zijn lidmaatschap van de vereniging.

Artikel 13 - Bestuurstaak - Vertegenwoordiging

 1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
 2. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.
 3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies of door één of meer personen die door het bestuur worden benoemd.
 4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.
  Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.
 5. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde wordt de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd:
  1. hetzij door drie gezamenlijk handelende bestuursleden;
  2. hetzij door de voorzitter tezamen met één ander bestuurslid.

Artikel 14 - Jaarverslag - Rekening en Verantwoording

 1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtigingen kunnen worden gekend.
 2. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd beleid.
  Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
 3. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden, ereleden en leden van verdienste een kascommissie van ten minste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
 4. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de kascommissie zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
 5. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere kascommissie.
 6. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 1 en 2 tien jaren lang te bewaren.

Artikel 15 - Algemene Vergadering

 1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
 2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering - de jaarvergadering - gehouden.
  In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
  1. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 14, met het verslag van de aldaar bedoelde commissie;
  2. de benoeming van de in artikel 14 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar;
  3. voorziening in eventuele vacatures;
  4. voorstellen van het bestuur, de leden, de ereleden of leden van verdienste, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.
 3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
 4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek, met opgave de te behandelen onderwerpen van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 19.

Artikel 16 - Toegang en Stemrecht

 1. Toegang tot de algemene vergadering hebben de leden, ereleden en leden van verdienste van de vereniging. Geen toegang hebben geschorste leden, behoudens het bepaalde in artikel 7 lid 6 en geschorste bestuursleden.
 2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist het bestuur.
 3. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem. De bestuursleden, ereleden en leden van verdienste zijn eveneens elk gerechtigd tot het uitbrengen van één stem.
 4. Een lid kan slechts één ander lid schriftelijk machtigen namens hem zijn stem uit te brengen in de vergaderingen. Van deze machtiging dient op een zodanige wijze te blijken, dat het bestuur deze voldoende acht. Ieder lid kan slechts één ander lid ter vergadering vertegenwoordigen.

Artikel 17 - Voorzitterschap en Notulen

 1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of bij diens afwezigheid door de vice-voorzitter. Ontbreken de voorzitter en de vice-voorzitter dan treedt één der door het bestuur aangewezen plaatsvervangers als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.
 2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon, notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend.

  Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.

Artikel 18 - Besluitvorming van de algemene vergadering

 1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
 2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van een in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid ervan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 3. Voorzover de statuten of de wet niets anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
 4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
 5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming, of ingeval van een bindende voordracht, een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten plaats.
  Heeft alsdan weder niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.
 6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het verworpen.
 7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.
 8. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.
 9. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen - dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding - ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

Artikel 19 - Bijeenroeping algemene vergadering

 1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 6. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminst zeven dagen.
 2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in de artikelen 20 en 21.

Artikel 20 - Statutenwijziging

 1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De statuten zullen geen bepalingen mogen bevatten die onverenigbaar zijn met statuten en reglementen van de Nederlandse Bridge Bond, gevestigd te Utrecht en van het district waartoe de vereniging behoort.
  Dit lid mag nimmer gewijzigd worden zonder verkregen schriftelijke toestemming van de Nederlandse Bridge Bond.
 2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld, aan alle leden toegezonden.
 3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste tweederde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet tweederde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt na die vergadering een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden binnen vier weken na de eerste vergadering, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van ten minste tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen.
 4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

Artikel 21 - Ontbinding

 1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering.

  Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.
 2. Bij ontbinding van de vereniging benoemt de algemene vergadering minstens twee vereffenaars, die gehouden zijn over hun beleid iedere drie maanden, dat de liquidatie voortduurt, verantwoording af te leggen.
 3. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene vergadering te bepalen zodanige doeleinden als het meest met het doel van de vereniging overeenstemmen.

Artikel 22 - Huishoudelijk Reglement

 1. De algemene vergadering kan bij Huishoudelijk Reglement nadere regels geven omtrent het lidmaatschap, introductie, het bedrag van de jaarlijkse bijdrage, de werkzaamheden van het bestuur, de vergadering, de wijze van uitoefenen van het stemrecht en alle verdere onderwerpen waarvan de regeling haar gewenst voorkomt.
 2. Wijziging van het Huishoudelijk Reglement kan geschieden bij besluit van de algemene vergadering, via een schriftelijk voorstel door ten minste eenderde gedeelte van de stemgerechtigden van de vereniging, of op voorstel van het bestuur.
 3. Het Huishoudelijk Reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met deze statuten of met de statuten en reglementen van de Nederlandse Bridge Bond, gevestigd te Utrecht en van het district waartoe de vereniging behoort.
  Dit lid mag nimmer gewijzigd worden.

Huishoudelijk reglement

Artikel 1. Algemeen

Alle leden erkennen door toetreding tot de vereniging kennis te dragen van de bepalingen in Statuten, het Huishoudelijk Reglement en het Wedstrijdreglement en zich daaraan te zullen houden.
Genoemde reglementen zijn in te zien op de website van de vereniging:
www.boerderie-bridge.nl en verkrijgbaar bij de secretaris.

Artikel 2. Vaststelling van de contributie

Contributie en donatie worden jaarlijks op de algemene ledenvergadering (ALV) vastgesteld.

Artikel 3. Contributieperiode

De periode waarover contributie wordt geheven is gelijk aan het verenigingsjaar en loopt van 1 augustus tot en met 31 juli daaropvolgend. De leden zijn verplicht de vastgestelde contributie vóór 1 november te voldoen. Leden die in de loop van het jaar lid worden, betalen naar evenredigheid.

Artikel 4. Incassomaatregelen

Wanneer de contributie niet is voldaan op de datum zoals gesteld in artikel 3, volgt een aanmaning, met een verhoging van 10% van het te betalen bedrag. De contributie moet dan per ommegaande worden betaald.Wanneer de contributie op 1 december van het lopende verenigingsjaar nog niet is voldaan volgt een tweede aanmaning, met een verhoging van 25% van het te betalen bedrag. Wanneer de contributie op 1 juli van het lopende verenigingsjaar nog niet is voldaan volgt terstond royement door het bestuur van de vereniging.

Artikel 5. Korting voor dubbelleden

Indien een lid van de vereniging in hetzelfde jaar lid is van een of meer andere bij de NBB aangesloten verenigingen, wordt de contributie verlaagd met het bedrag wat de vereniging daardoor minder hoeft af te dragen aan de NBB.

Artikel 6. Taken van de voorzitter

De voorzitter is de woordvoorder van het bestuur. Hij leidt de vergaderingen van het bestuur en de ALV en stelt de agenda voor deze vergaderingen vast met inachtneming van het bij de statuten, dit reglement en eventuele andere reglementen bepaalde. Hij kan zich doen vervangen door een door het bestuur uit haar midden aan te wijzen lid.

Artikel 7. Taken van de penningmeester

De penningmeester is belast met het beheer van de financiën, met de inning van alle aan de vereniging toekomende gelden en met het voldoen aan de geldelijke verplichtingen. Hij brengt aan de jaarlijkse ALV schriftelijk verslag uit van de financiële gang van zaken in het afgelopen kalenderjaar onder overlegging van een financieel overzicht. Hij stelt jaarlijks een begroting voor het volgend verenigingsjaar op ter behandeling in de jaarlijkse ALV. Voorts is de penningmeester belast met het bewaren van de bescheiden zoals genoemd in artikel 14 lid 1 en 2 van de statuten.

Artikel 8. Taken van de secretaris

De secretaris is belast met de uitvoering van de besluiten van het bestuur en de ALV, voor zover die uitvoering niet aan anderen is opgedragen. Verder voert de secretaris de correspondentie, houdt de ledenlijst bij en maakt notulen bij alle vergaderingen. Voorts houdt hij het archief van de vereniging bij.

Artikel 9. Taken van de wedstrijdsecretaris

De wedstrijdsecretaris regelt alle technische zaken verbonden aan de organisatie van bridgewedstrijden. Hij is daarbij verplicht zich te houden aan de bepalingen van het Wedstrijdreglement tenzij met toestemming van het bestuur hiervan afgeweken wordt. Deze afwijking mag maximaal bestaan tot aan de volgende ALV.

Artikel 10. De wedstrijdleider

De wedstrijdsecretaris wijst voor elke bridgezitting een wedstrijdleider aan in de zin van Hoofdstuk X van de “Spelregels voor wedstrijdbridge”. Desgewenst kan hij ook zelf die rol vervullen.

Artikel 11. Goedkeuring wedstrijdreglement

Het bestuur legt elk jaar aan de ALV het Wedstrijdreglement voor het komende seizoen ter goedkeuring voor.

Artikel 12. Rooster van aftreden bestuursleden

Het bestuur stelt voor het aftreden op grond van artikel 12 lid 2 van de statuten een zodanig rooster op, dat er nooit meer dan twee bestuurleden tegelijkertijd aftreden.

Artikel 13. Plaatsvervanging

Het bestuur wijst in geval van afwezigheid of langdurige verhindering van voorzitter, secretaris, penningmeester of wedstrijdsecretaris een plaatsvervanger aan uit haar midden. Deze voorziening geldt tot aan de eerstvolgende ALV en wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.

Artikel 14. Tussentijds aftreden voorzitter

De voorzitter geeft, wanneer hij tussentijds wil aftreden, hiervan tenminste drie weken van te voren schriftelijk kennis aan de secretaris. In deze vacature wordt voorzien door een ledenvergadering, welke binnen een maand na het ontstaan van de vacature gehouden moet worden.

Artikel 15. Tussentijds aftreden penningmeester

Bij tussentijds aftreden van de penningmeester is de kascommissie als bedoeld in artikel 14 lid 3 van de statuten verplicht, binnen twee weken diens boeken en bescheiden, alsmede de geldmiddelen van de vereniging te controleren en hiervan binnen een week na controle verslag uit te brengen aan het bestuur, waarna ten spoedigste een algemene ledenvergadering dient te worden belegd. Eerst na décharge door de algemene ledenvergadering en overdracht van boeken, bescheiden en geldmiddelen aan zijn opvolger of het bestuur, is de penningmeester van zijn verantwoordelijkheid jegens de vereniging ontheven.

Artikel 16. Tussentijds aftreden secretaris

Indien de secretaris tussentijds wil aftreden is hij verplicht van zijn voornemen tenminste drie weken van te voren schriftelijk kennis aan de voorzitter te geven. Het bestuur voorziet tijdelijk in de vacature tot aan de eerstvolgende algemene ledenvergadering.

Artikel 17. Aftreden (meerderheid) van het bestuur

Wanneer de meerderheid van het bestuur of dit college in haar geheel wenst af te treden, moet daarvan tenminste een maand van te voren schriftelijk mededeling aan de leden worden gedaan. In dit geval moet op een binnen de kortst mogelijke termijn uitgeschreven algemene ledenvergadering een nieuw bestuur worden gekozen.

Artikel 18. Overdracht bescheiden en (geld)middelen

De bestuursleden kunnen eerst dan hun functie neerleggen, wanneer zij onder hen berustende bescheiden gelden of andere voorwerpen, toebehorende aan de vereniging, hebben overgedragen. Indien zij in gebreke blijven, zal invordering bij deurwaardersexploot geschieden, waarbij de kosten hieruit voortvloeiende voor rekening van het betrokken bestuurslid zullen komen.

Artikel 19. Benoeming commissies

Commissies worden benoemd door het bestuur, zijn samengesteld uit de leden van de vereniging en leggen voor de uitvoering van hun werkzaamheden verantwoording af aan het bestuur. Voor het doen van uitgaven en het aangaan van financiële verplichtingen is vooraf toestemming van de penningmeester vereist.

Artikel 20. Technische Commissie

De Technische Commissie (TC) is een permanente commissie bestaande uit de wedstrijdsecretaris en minstens twee andere leden. De wedstrijdsecretaris bekleedt het voorzitterschap. De TC heeft tot taak om binnen de vereniging alle bridgetechnische zaken in de breedste zin van het woord te regelen. Daartoe behoren in ieder geval:

 • Het organiseren en leiden van de competities en van andere interne en externe wedstrijden;
 • Het opstellen c.q. actualiseren van het wedstrijdreglement;
 • Het maken van een speelrooster voor het komend seizoen. Dit programma wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het bestuur;
 • Het samenstellen van de verschillende speellijnen conform het wedstrijdreglement;
 • Het eventueel samenstellen van teams welke de vereniging vertegenwoordigen;
 • Het bijhouden, verwerken en publiceren van alle uitslagen;
 • De aanschaf en het beheer van het spel- en scoremateriaal in overleg met de penningmeester;
 • Het adviseren van het bestuur — gevraagd en ongevraagd — in alle aangelegenheden van wedstrijdorganisatie en bridgetechniek;

Artikel 21. Protestcommissie

De protestcommissie (PC) is een door het bestuur benoemde vaste commissie met als taak protesten van spelers tegen arbitrale beslissingen te behandelen. Zij bestaat uit drie leden die geregeld als arbiter optreden en niet bij het protest zijn betrokken. De afhandeling van protesten wordt nader geregeld in het Wedstrijdreglement.

Artikel 22. Webmasters

De webmasters zorgen voor het inrichten en onderhouden van de eigen website van de vereniging en van de verenigingssite op de NBB website. Indien bestuursleden, commissies of leden iets via deze media willen communiceren, doen zij zulks in overleg met de webmasters.

Artikel 23. Toelating van leden

Voor de toelating van leden wordt de volgende procedure in acht genomen:

 • Als iemand zich als lid aanmeldt, wordt hij aspirantlid; vanaf dat moment is hij de jaarcontributie verschuldigd, tenzij er van een wachtlijst sprake is;
 • na vier keer meegespeeld te hebben beslist het bestuur tot al/of niet toelating, nadat de leden in de gelegenheid zijn gesteld eventuele bezwaren bij het bestuur kenbaar te maken;
 • indien het aspirantlid niet wordt toegelaten, wordt reeds betaalde contributie gerestitueerd.

Het bestuur kan het aantal leden aan een maximum binden. In dat geval gelden de volgende regels:

 • Als iemand wordt toegelaten wordt hij, als de club minder dan het maximum aantal leden telt, formeel lid. Als de club het maximum aantal leden telt, wordt hij op de wachtlijst gezet en is dan geen contributie verschuldigd;
 • spelers van de wachtlijst worden normaal op de speelavonden ingedeeld, maar zodra het totaal aantal tafels groter zou moeten worden dan de beschikbare ruimte toelaat, kunnen (een aantal) wachtlijsterspelers die avond niet meedoen. Wie het kortst op de wachtlijst staat, moet dan het eerst wijken;
 • zodra het ledental onder het maximum komt, wordt het aangevuld met de speler die het langst op de wachtlijst staat;
 • wanneer er een wachtlijst is en een zittend lid geen bridgepartner kan vinden onder de bestaande clubleden, maar wél iemand van buiten kan vinden die lid wil worden, komt diegene automatisch bovenaan op de wachtlijst te staan.

Artikel 24. De algemene ledenvergadering

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering zoals genoemd in artikel 14 en 15 van de statuten wordt in de maand september gehouden.

Artikel 25. Beschikbaarheid stukken

Een agenda van de ALV en de bijbehorende stukken dienen tenminste 7 dagen voor de vergadering digitaal beschikbaar te zijn.

Artikel 26. De agendapunten

De agenda van de jaarlijkse ALV bevat in ieder geval de volgende punten:

 • Vaststelling van de notulen van de vorige ALV
 • Verslag van de het bestuur over het afgelopen verenigingsjaar inclusief het financiëel verslag met de opmerkingen van de kascommissie
 • Voor zover nodig: (her)benoeming of verkiezing van bestuursleden;
 • Begroting voor het komend jaar inclusief voorstel voor de contributie
 • Commissies: instelling of opheffing van commissies, wijziging in de samenstelling;
 • Benoeming van een kascommissie voor het komend jaar
 • Vaststelling van het speelrooster voor de reguliere clubcompetitie;
 • Voor zover nodig: vaststelling van wijzigingen in statuten, huishoudelijk reglement, wedstrijdreglement en jaarcompetitiereglement

Artikel 27. Voorstel voor agendapunten

Ieder lid kan een agendapunt voor de Algemene Ledenvergadering voorstellen mits de daarbij behorende schriftelijke toelichting door het bestuur minstens 10 dagen voor de datum van de vergadering ontvangen is. Het bestuur is niet verplicht aan zo’n voorstel gevolg te geven, maar indien zulk een voorstel wordt ingediend door ten minste vijf leden, is het bestuur verplicht het voorstel op de agenda te plaatsen.

Artikel 28. De kascommissie

De kascommissie, als bedoeld in artikel 14 lid 3 van de statuten, bestaat uit twee leden en wordt benoemd voor één jaar door de ALV. Deze leden kunnen deze functie voor maximaal twee achtereenvolgende jaren bekleden. De commissie wordt verder aangevuld met een plaatsvervangend lid dat bij afwezigheid van één der commissieleden diens plaats zal innemen. Dit plaatsvervangend lid zal in het volgende verenigingsjaar bij voorkeur door de ALV worden benoemd tot lid van de commissie, in plaats van dat lid dat het langst in de commissie zitting heeft gehad.

Artikel 29. Slotbepaling

In alle gevallen waarin de Statuten of dit Huishoudelijk Reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Artikel 30. In werking treding

Dit huishoudelijk reglement treedt in werking op 7 september 2017.

Wedstrijdreglement

Artikel 1. Tijd en plaats van de zittingen

 1. Tenzij anders aangegeven, worden de zittingen gehouden in het speellokaal in ‘t Volbert.
 2. De zittingen worden gehouden op de woensdagavond. Gedurende de competitieperiode (zie art. 2.3.) wordt ook een zittingenreeks gehouden op de donderdagavond.
 3. Tenzij anders aangegeven, beginnen de zittingen om 19:30 uur.
 4. Spelers moeten uiterlijk 10 minuten voor het begin van een zitting aanwezig zijn.
 5. De wedstrijdleider kan spelers die niet op tijd aanwezig zijn, deelname aan de zitting ontzeggen.

Artikel 2. Open zittingen en competities.

 1. Een open zitting is een zitting waarvan de resultaten niet met de resultaten van andere zittingen worden verwerkt tot een totaaluitslag.
 2. Een competitie is een verzameling van meerdere zittingen waarvan de uitslagen tot één totaaluitslag worden verwerkt.
 3. Binnen het verenigingsjaar worden in de periode september t/m april twee competities gehouden van elk ± 30 zittingen, één op woensdag en één op donderdag.
 4. Alle andere zittingen zijn open zittingen.

Artikel 3. Spelers en paren.

 1. Leden van de vereniging kunnen vaste paren vormen. Een vast paar wordt als zodanig geregistreerd nadat beide partners zich hebben aangemeld bij de wedstrijdleiding. Een vast paar houdt op te bestaan als beide partners zich als zodanig hebben afgemeld bij de wedstrijdleiding.
 2. De woensdag- en de donderdagcompetitie kennen elk afzonderlijk een lijst vaste paren. Een vast paar kan in één of in beide lijsten worden geregistreerd.
 3. Leden van de vereniging die geen deel uitmaken van een vast paar, worden losse spelers genoemd. Zij kunnen — voor zover ze een partner hebben — aan alle zittingen deelnemen maar zij kunnen niet in de competitieuitslag worden opgenomen.
 4. Niet-leden van de vereniging kunnen deelnemen aan de open zittingen in de zomerperiode (mei t/m augustus). Buiten die periode is uitdrukkelijke toestemming van de wedstrijdleider nodig.
 5. Leden die met een niet-lid als invaller aan een zitting buiten de zomerperiode willen deelnemen hebben daartoe de toestemming van de wedstrijdleider nodig. Deze toestemming wordt ten hoogste vijf keer per jaar gegeven. Het Bestuur van de vereniging kan ontheffing van toepassing van dit maximum verlenen.

Artikel 4. Aan- en afmelden.

 1. Vaste paren worden voor elke zitting automatisch ingedeeld. Zij moeten zich alleen melden als ze een zitting afwezig zijn of met een invaller spelen.
 2. Losse spelers moeten zich voor elke zitting aanmelden onder vermelding van de namen van beide spelers van het paar.
 3. Losse spelers kunnen zich desgewenst voor meerdere zittingen tegelijk aanmelden
 4. Aan- en afmelden dient via de website van de vereniging te gebeuren vóór 00:00 uur op de dag van de zitting. Indien dat niet mogelijk is kan het telefonisch op 06-30603969.
  Aan- en afmelden ná 00:00 dient beperkt te blijven tot nood- en overmachtgevallen en kan alleen telefonisch op bovengenoemd nummer.
 5. Na elke aan- of afmelding wordt een bericht van ontvangst gestuurd naar het verzendadres. Zolang dat bericht niet ontvangen is, is de melding niet geregistreerd.
 6. Uitsluitend in de zomerperiode (mei t/m augustus) is het voor niet-clubleden ook mogelijk om zich als paar voor een zitting aan de zaal te melden. Dat moet vóór 19:10 uur gebeuren.
 7. Aan clubleden die zich meerdere keren niet houden aan de regels van dit artikel kan het Bestuur van de vereniging disciplinaire maatregelen opleggen. Niet-clubleden die zich niet aan de regels van dit artikel houden kan verdere deelname aan de zittingen worden ontzegd.

Artikel 5. De zitting, indeling in speellijnen.

 1. Voor een zitting worden de paren volgens sterkte ingedeeld in lijnen van ongeveer 12 paren elk.
 2. Als maat voor de sterkte van een paar wordt het gemiddelde van de ranking van beide spelers genomen zoals die is bepaald volgens artikel 10.
 3. Paren waarvoor geen gegevens over de ranking beschikbaar zijn worden ingedeeld naar het oordeel van de wedstrijdleider op basis van de hem ter beschikking staande informatie.
 4. Wanneer er een duidelijk aanwijsbare reden is waarom de ranking van een paar niet overeenkomt met zijn daadwerkelijke speelsterkte, kan de wedstrijdleider afwijken van de indeling die dat paar op grond van zijn ranking zou moeten krijgen.
 5. De wedstrijdleider kan van deze bevoegdheid slechts per zitting gebruik maken en hij dient het betreffende paar onverwijld in kennis te stellen van deze beslissing.
 6. Een paar ten aanzien waarvan de wedstrijdleider artikel 5.4. heeft toegepast, kan tegen deze beslissing beroep aantekenen bij de Technische Commissie van de vereniging. De TC behandelt dit beroep binnen een zodanige termijn, dat — wanneer het beroep gegrond wordt verklaard — eventuele nadelige consequenties nog hersteld kunnen worden.
 7. De wedstrijdleider rapporteert jaarlijks aan de wedstrijdcommissaris van het bestuur in welke gevallen hij gebruik heeft gemaakt van zijn bevoegdheid ex artikel 5.4.
 8. Bij de open zittingen kunnen paren de wedstrijdleider verzoeken hen in te delen in een speellijn van hun keuze. Tenzij dat organisatorische problemen zou opleveren, wordt een dergelijk verzoek gehonoreerd.
 9. Wanneer voor een zitting het aantal beschikbare speeltafels niet toereikend is voor het aantal paren dat zich heeft ingeschreven, wordt aan de hand van een vooraf opgestelde volgorde van uitvalparen (c.q. losse spelers) vastgesteld welk van de ingeschreven paren aan betreffende zitting niet mee kan doen.
 10. De volgordelijst van uitvalparen is zodanig samengesteld dat per zitting de uitvallende paren evenwichtig gespreid zijn naar spelersterkte. De lijst wordt aan het begin van het competitieseizoenop de website gepubliceerd.
 11. Paren (c.q. losse spelers) die uitvallen sluiten vervolgens onder aan op de volgordelijst van uitvalparen.

Artikel 6. De zitting, het spelverloop.

 1. Tijdens alle zittingen zijn de Internationale Spelregels voor Wedstrijdbridge (2017) en de van toepassing zijnde reglementen van de NBB van kracht.
 2. Paren in de A-lijn dienen hun tegenstanders een systeemkaart te overleggen. Wanneer dat een gelegenheidspaar is, moet daarvoor bij voorkeur de invulsysteemkaart gebruikt worden die wordt meegezonden met de bevestigingsmail van de aan- cq afmelding.
 3. Spelers in de andere lijnen kunnen — wanneer ze geen systeemkaart hebben — ermee volstaan om aan het begin van een ronde aan hun tegenstanders te melden in welk opzicht ze afwijken van het door beginnende clubbridgers doorgaans gehanteerde biedsysteem.
 4. Tenzij anders aangegeven, bestaat een zitting uit zes ronden van elk vier spellen. Een ronde duurt 30 minuten en tussen twee ronden is een wisseltijd van 3 minuten. Er wordt op de volgende momenten een tijdsignaal gegeven:
  - een beginsignaal aan het begin van de ronde
  - een vijfminutensignaal 5 minuten vóór het einde van een ronde
  - een eindsignaal aan het einde van een ronde.
 5. Het is niet toegestaan om na het vijfminutentijdsignaal nog een nieuw spel te beginnen, anders dan na uitdrukkelijke toestemming van de wedstrijdleider. Indien die toestemming ontbrak, zal de wedstrijdleider de score achteraf wijzigen in “niet gespeeld”.
 6. Aan spellen die niet gespeeld zijn wordt de score “niet gespeeld” toegekend. Het betreffende spel wordt dan niet meegerekend in het bepalen van de zittingsuitslag. Wanneer de arbiter dat nodig vindt, kan hij aan een niet gespeeld spel in plaats daarvan beide paren een aangepaste score toekennen.
 7. Voor elke onregelmatigheid dient de arbiter te worden ontboden. Door problemen aan tafel zelf op te lossen kan het recht op herstel verloren gaan.
 8. Tegen een beslissing van de arbiter kan binnen 8 dagen schriftelijk protest worden aangetekend bij de protestcommissie van de vereniging. Hiervoor dient een volledig ingevuld protestformulier bij de wedstrijdleider te worden ingeleverd.
 9. De kosten van een protest bedragen 10 euro. Dit bedrag wordt geretourneerd als het protesterend paar in het gelijk wordt gesteld. Tegen de uitspraak van de protestcommissie is beroep mogelijk bij de protestcommissie van de NBB. De kosten van een dergelijk beroep worden door de NBB vastgesteld. Deze worden eveneens geretourneerd als het protesterend paar in het gelijk wordt gesteld.

Artikel 7. De zitting, de uitslag.

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, wordt de uitslag van een zitting berekend volgens de parentelling en uitgedrukt in een %.
 2. Het percentage dat een paar in een zitting behaalt is de gemiddelde %-score over de daadwerkelijk door dat paar gespeelde spellen. Naast de %-score wordt voor elk paar de rankingscore vastgesteld op basis van het NBB-clubrankingssysteem. De daarbij gehanteerde parameters zijn als aangegeven in de bijlage van dit Wedstrijdreglement. De rankingscore wordt zowel aan het paar toegekend als aan elk der beide partners afzonderlijk. Dit laatste in verband met de ranking (zie artikel 10).
 3. Na afloop van een zitting worden behalve de uitslag van de zitting ook de scores van alle paren per spel onder voorbehoud bekend gemaakt. Tevens worden meesterpunten toegekend.
 4. De wedstrijdleiding zal, onder voorbehoud, de uitslag direct na afloop van de zitting publiceren op het internet.
 5. De uitslag van een zitting wordt pas definitief, één uur voor de eerstvolgende zitting. Zo nodig worden tot die tijd ten gevolge van correcties aanpassingen aangebracht in de uitslag, in de toegekende meesterpunten en in de ranglijst.
 6. De behaalde zittingsuitslag wordt verwerkt in de stand van de competitie waarvan de zitting deel uitmaakt.

Artikel 8. De competitie, aanmelding en deelname.

 1. Elk vast paar (zie art. 3.1.) wordt automatisch opgenomen in de deelnemerslijst van de competitie en in de competitiestand.
 2. Een vast paar dat ophoudt te bestaan wordt automatisch verwijderd uit de deelnemerslijst van de competitie en uit de competitiestand, tenzij het paar aan meer dan tweederde van het aantal competitiezittingen heeft deelgenomen; in dat geval blijft het betreffende paar in de competitiestand gehandhaafd.

Artikel 9. De competitie, tussentijdse standen en eindstand.

 1. Voor het berekenen van de competitiestand wordt van elk competitiepaar de gemiddelde rankingscore vastgesteld over alle door dat paar tot dan toe in competitiezittingen gespeelde spellen. Spellen die met een invaller zijn gespeeld worden buiten beschouwing gelaten.
 2. Na elke competitiezitting wordt een geactualiseerde versie van de competitiestand op het internet gepubliceerd.
 3. Na afloop van de laatste competitiezitting wordt de eindstand van de competitie vastgesteld en op het internet gepubliceerd. Alleen paren die minstens aan tweederde van het aantal competitiezittingen hebben deelgenomen worden in de competitieuitslag opgenomen.

Artikel 10. Ranking

 1. Van elke speler wordt na een zitting waaraan hij heeft deelgenomen de ranking vastgesteld.
  Dat is de gemiddelde rankingscore over alle spellen die hij gedurende zijn laatste 6 zittingen heeft gespeeld. Daarbij worden resultaten behaald in open zittingen niet meegeteld.
 2. Alle spelers worden op basis van hun ranking van hoog naar laag in een rankinglijst ondergebracht. De stand in deze rankinglijst vormt de basis voor de indeling in speellijnen bij de zittingen (artikel 5.).
 3. Rankinglijsten worden voor de woensdag- en donderdagzittingen afzonderlijk bijgehouden: resultaten behaald op een woensdagzitting hebben geen invloed hebben op de rankinglijst van de donderdagzittingen en vice versa.

Artikel 11. Slotbepaling

In gevallen waarin dit reglement niet (naar behoren) voorziet handelt de wedstrijdleider zaken naar beste weten en kunnen af. Zo nodig licht hij hierover het bestuur in, opdat dat na kan gaan of verdere acties geboden zijn.

Bijlage bij artikel 7.2

WR bijlage

NBB:

cursus

Spelverbetering

Leer (beter) bridgen

Spelverbetering: "Waarover zou u meer informatie willen ontvangen?

Spelverbetering

Ook dit jaar wil onze vereniging weer de (financiële) mogelijkheden voor ‘spelverbetering’ bieden. Te denken valt aan training op individueel niveau (per paar) middels tijdelijke koppeling aan een zgn. buddy-paar, dan wel het opzetten van clinics voor meer specifieke onderwerpen.

Mogelijke onderwerpen.

Voorbeelden van onderwerpen, die aan de orde zouden kunnen komen, zijn:
- signaleren
- het tegenspel
- het bieden
- het speelplan
- slagen ontwikkelen
- enz, enz.

Uiteraard kunnen ook meer 'specifieke' onderwerpen worden uitgediept, zoals allerlei conventies, uitnemen van contracten, tussenbieden enz. Indien gewenst bestaat zelfs de mogelijkheid om kennis 'van buitenaf' in te huren voor het geven van een clinic over een specifiek onderwerp. Uiteraard zal daarbij wel de mate van belangstelling bepalend zijn.

Dus... ga bij uzelf (en uw partner) te rade en laat ons weten over welk onderwerp u extra zou willen worden geïnformeerd.
Mailadres: johan@boerderie-bridge.nl

uitleen

Uitleen

Uitleen van bridgekistjes en bridgeboeken

Voor leden van BC De Boerderie zijn er gratis bridgekistjes en bridgeboeken te leen

Bridgekistjes

Een leuke en gemakkelijke manier om thuis tegen een ander paar te bridgen

Wat zijn bridgekistjes?

In een bridgekistje zitten 24 plastic mapjes met gegeven spellen no. 1 t/m 24. Die spellen zijn al ooit in een toernooi gespeeld en de scorestaten zijn bekend en bijgevoegd. In zo‘n scorestaat kunt u bij elk spel zien welke contracten er gemaakt zijn en hoeveel procent een bepaald contract oplevert.

Als u thuis zo‘n spel tegen een ander paar speelt, kunt u dus na afloop uw eigen score met de scorestaat vergelijken en zien hoeveel procent u op dat spel hebt gehaald. U doet als het ware in een groot toernooi mee en kunt na afloop bekijken hoeveel procent elk thuispaar in totaal heeft gehaald. U kunt zelfs thuis een kleine drive organiseren door de spellen een paar tafels langs te laten gaan. U hoeft overigens niet alle 24 spellen te spelen: u speelt er zo veel als u zelf wilt.

Hoe kan ik zo‘n kistje krijgen?

Op de clubavond kunt u van 19:00 — 19:20 uur bij het kantoortje nieuwe kistjes lenen en gebruikte kistjes inleveren.
Zolang er geen clubavonden zijn in ‘t Volbert kunt u kistjes na telefonische of mailafspraak afhalen en terugbrengen bij Hennie Reijnen:
Van ‘t Hofflaan 25 | 7535 CL ENSCHEDE | 06-20341885 | hennie@boerderie-bridge.nl
We hebben 13 kistjes, genummerd A t/m M, met elk verschillende spellen. De serie spellen in elk kistje wordt geregeld ververst; elke nieuwe verversing krijgt een volgend nummer. De eerste inhoud van kisje A heet dus A1, na een aantal weken komt er A2 in etc. We houden bij wie welk kistje heeft gehad zodat u niet twee keer dezelfde spellen krijgt.

Wat kost het?

Voor leden van BC De Boerderie is het gebruik van de kistjes gratis.

Bij wie moet ik zijn?

Hennie Reijnen verzorgt de bridgekistjes. U kunt dus bij hem terecht voor ophalen en inleveren en voor verdere vragen. Hennie zal ook af en toe een beroep doen op de mensen die hebben aangegeven wel eens een setje kaarten te willen steken. Als Hennie er niet is, kunt u bij Godfried terecht.

We wensen iedereen veel plezier ermee!


Bridgeboeken uitleen

Verdiep u eens in de een nieuwe biedconventie.

Wilt u uw spelpeil verbeteren of had u altijd al meer willen weten over bijvoorbeeld de Multi-2Ru, de Muiderberg of mogelijke verdedigingen tegen deze openingen: aarzel niet om een boek uit onze bibliotheek te lenen (of, als we twee exemplaren van een boek hebben, nog handiger: leen ze allebei samen met uw partner). De boeken staan in de zaal en u kunt ze gratis lenen.

Welke bridgeboeken zijn er?

Dat kunt u zien op deze boekenlijst.

Bij wie moet ik zijn?

Vraag op de clubavond tussen 19:00 en 19:20 bij Hennie Reijnen en, als die er niet is, bij Godfried van Lieshout.

activiteiten

Nevenactiviteiten

Bridge eens anders

Het nevenactiviteiten-programma van Bridgeclub de Boerderie is toegankelijk voor alle leden van BC de Boerderie. Als er een beperkt aantal plekken zijn gaan deze naar degenen die zich als eerste inschrijven. Als er na afloop van de inschrijftermijn nog plekken over zijn kunnen soms ook niet-leden aan de activiteiten deelnemen. Voor alle activiteiten moet vooraf betaald worden. Bij afmelden wordt het bedrag niet gerestitueerd. U kunt u wel zonder extra kosten door een ander laten vervangen.

Zolang er beperkende maatregelen van kracht zijn in verband met het coronavirus zijn er geen nevenactiviteiten.

lid worden

Lid worden

Welkom bij de Boerderie

Als u onderstaand formulier verstuurd hebt, krijgt u een ontvangstbevestiging op het ingevulde e-mailadres. Wij nemen dan op korte termijn verder contact met u op.
Heeft u al een NBB lidmaatschapsnummer? Zo ja, welk?


Bent en blijft u ook lid van een andere NBB-vereniging? Zo ja, welke?actualiteiten

Actueel & links

Actueel


Toegang tot afgeschermde deel van website aanvragen

De aanmeldgegevens voor beide speelavonden en nevenactiviteiten bevinden zich op een afgeschermd deel van onze website.

Vul onderstaand formulier in om vrije toegang tot de aanmeldgegevens van speelavonden en nevenactiviteiten aan te vragen. Vul uw naam en mailadres in en vink de toestemming aan alvorens de aanvraag te versturen.
U krijgt na het versturen van de aanvraag per omgaande een email op het ingevulde email adres waarmee om bevestiging van de aanvraag gevraagd wordt. Dit om te vermijden dat een ander op uw naam toegang probeert te verkrijgen.

: Verplichte invoer

Aanvrager
Klik onderstaande regel aan om vrij toegang tot de aanmeldgegevens te krijgen:

Bridgedrives in de regio

Er zijn voorlopig geen bridgedrives gepland in de regio.

Kijk eens buiten de deur

Hieronder een aantal links naar websites die wat met bridge te maken hebben. Van de site van de Nederlandse Bridgebond tot de Bridge-Service vraagbaak van Rob Stravers.